0%
Atenție: executarea codului JavaScript este dezactivată în browserul dvs. S-ar putea să nu puteți răspunde la toate întrebările din acest sondaj. Vă rugăm să verificați parametrii navigatorului dumneavoastră web.

Experiențe privind recunoașterea profesională în Germania

 

Bună ziua, stimată doamnă/stimate domn, dragi participanți,

VĂ MULȚUMIM pentru că doriți să vă înregistrați la sondajul nostru pentru specialiști și să ne ajutați cu experiențele dvs. privind recunoașterea în Germania a diplomei dvs. obținute în străinătate! În acest mod, contribuiți la îmbunătățirea procedurii de recunoaștere. 

Utilizăm datele dvs. de contact exclusiv pentru a vă invita să participați la un sondaj aprofundat cu privire la experiențele dvs. legate de recunoașterea profesională.  Participarea la sondaj este voluntară și anonimă și nu are nicio influență asupra procedurii dvs. de recunoaștere. 

 

Informații de fond:

Noi suntem echipa „Monitorizarea recunoașterii” din cadrul Institutului Federal pentru Formare Profesională (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB). Misiunea noastră constă în monitorizarea procedurii de recunoaștere, precum și în consilierea prealabilă și integrarea subsecventă pe piața muncii. Noi examinăm punctele în care sunt utile și relevante îmbunătățirile. În prezent, desfășurăm un sondaj în rândul specialiștilor cu calificare profesională obținută în străinătate.

În acest scop avem nevoie de dvs.: Ați obținut calificarea profesională în străinătate. De asemenea, vă interesează recunoașterea profesională în Germania sau ați solicitat-o ori ați obținut-o deja. Sau ați întrerupt procedura de recunoaștere sau calificarea dvs. profesională nu a fost recunoscută.

Punctul dvs. de vedere este important! Nu contează dacă ați avut experiențe pozitive sau dificultăți cu ocazia recunoașterii profesionale: toate experiențele dvs. sunt interesante pentru noi. Astfel, experiențele dvs. contribuie la facilitarea recunoașterii în Germania pentru specialiștii cu diplomă străină. De aceea, povestiți-ne experiențele dvs.!

 

Înregistrarea dvs. la sondajul nostru pentru specialiști este voluntară! Înregistrarea este foarte simplă și durează cel mult 5 minute!

 

După înregistrare, care este următoarea etapă în legătură cu sondajul pentru specialiști?

Vă vom contacta cel târziu după 3 luni de la înregistrarea dvs. pentru a stabili un termen în vederea unui sondaj aprofundat. Sondajul va dura aproximativ 30 de minute și se poate efectua sub forma unui interviu telefonic, personal sau digital sau sub forma unui chestionar online.

Înaintea sondajului vă vom informa în detaliu cu privire la desfășurarea specifică și la scopul cercetării și vă vom ruga să ne acordați consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. de către BIBB. Participarea și consimțământul pot fi retrase în orice moment.

Dacă aveți întrebări, contactați-ne la: fachkraft-anerkennung@bibb.de

 

VĂ MULȚUMIM pentru sprijin!

 

Informațiile dvs. nu implică niciun fel de obligații. Le puteți retrage în orice moment. În acest scop, scrieți-ne la: fachkraft-anerkennung@bibb.de


 

„Informații privind prelucrarea datelor și declarația de confidențialitate”:

1. Cine este operatorul de prelucrare a datelor și cine este responsabilul cu protecția datelor?

Operatorul de prelucrare a datelor este Institutul Federal pentru Formare Profesională (pentru datele de contact a se vedea în subsol). Responsabilul cu protecția datelor al BIBB este domnul Bernd Fahr (Institutul Federal pentru Formare Profesională, Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn; datenschutzbeauftragter@bibb.de; 0228 107 1713).

2. Care sunt datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție, de unde provin acestea și ce se întâmplă cu informațiile dvs.?

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate exclusiv direct de la dvs., în cadrul contactului. Nu dispunem de alte date cu caracter personal care vă privesc.

BIBB colectează datele dvs. sub forma unui chestionar scurt: în acest scop, furnizați răspunsurile făcând clic pe informațiile corespunzătoare și completați câmpurile libere de pe computer. Acestea includ datele dvs. de contact (numele, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail), precum și alte informații voluntare privind recunoașterea calificărilor dvs. în Germania.

Datele sunt primite numai de angajații implicați ai BIBB în scopul stabilirii contactului cu dvs. și pentru a vă invita la un sondaj aprofundat. Angajații tratează informațiile dvs. în mod confidențial și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor (RGPD și BDSG). Informațiile dvs. nu sunt transmise terților. Datele sunt utilizate exclusiv în scopuri de cercetare de către BIBB, iar la finalul anchetei, acestea sunt șterse.

3. Care sunt scopurile și temeiul juridic de prelucrare a datelor?

Institutul Federal pentru Formare Profesională (BIBB) are misiunea de a monitoriza punerea în aplicare a Legii privind recunoașterea, asigurând astfel calitatea procedurii de recunoaștere. Astfel, pentru persoanele care parcurg (doresc să parcurgă) sau au parcurs deja o astfel de procedură este important să afle ce anume, din punctul dvs. de vedere, funcționează corespunzător și care sunt aspectele care necesită îmbunătățiri.

Prin urmare, obiectivul vizează constituirea un grup de specialiști din persoane pe care, în următoarele luni, le vom putea adresa întrebări aprofundate cu privire la experiențele acestora legate de recunoașterea calificării obținute în străinătate. Pentru a vă putea contacta în acest scop și pentru a vă putea invita la sondajul aprofundat avem nevoie de numele dvs., de adresa de e-mail sau de numărul de telefon, precum și, în mod ideal, de informații suplimentare privind diploma dvs. profesională și etapele parcurse în vederea recunoașterii. Prelucrarea datelor dvs. este realizată pentru a vă putea contacta în scopul adresării unor întrebări aprofundate cu privire la experiențele dvs. legate de recunoașterea calificării obținute în străinătate. Temeiul juridic principal în acest sens este constituit de articolul 3 din Legea federală privind protecția datelor (BDSG).

Prelucrarea datelor se efectuează pe baza consimțământului dvs. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. Legalitatea prelucrării pe baza consimțământului nu este afectată până la retragerea consimțământului.

În cazul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal ne conformăm dispozițiilor privind protecția datelor, în special RGPD și BDSG.

4. Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Vom șterge datele dvs. cu caracter personal de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus. Asigurăm ștergerea prin verificarea periodică a seturilor de date, pe baza unui concept de ștergere obligatoriu.

5. Cine primește datele dvs.?

Numai angajații echipei BIBB de monitorizare a recunoașterii au acces la datele cu caracter personal.

6. Care sunt drepturile dvs. în calitate de persoană vizată?

Articolele 15-22 din RGPD vă conferă, în anumite condiții:

•            dreptul de acces (articolul 15 din RGPD),

•            dreptul la rectificare (articolul 16 din RGPD),

•             dreptul la ștergerea datelor (articolul 17 din RGPD),

•             dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18 din RGPD),

•             dreptul la opoziție (articolul 21 din RGPD), precum și

•            dreptul la portabilitate (articolul 20 din RGPD).

Prelucrarea datelor se efectuează exclusiv pe baza consimțământului dvs. dat. Astfel, acesta poate fi retras oricând, în viitor. Legalitatea prelucrării pe baza consimțământului nu este afectată până la retragerea consimțământului.

În vederea exercitării drepturilor menționate adresați-vă responsabilului cu protecția datelor al BIBB (domnul Bernd Fahr, Institutul Federal pentru Formare Profesională, Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn; datenschutzbeauftragter@bibb.de; 0228 107 1713).

7. Unde puteți depune o plângere?

Puteți adresa o plângere responsabilului cu protecția datelor al BIBB (a se vedea datele de contact de la punctul 1 de mai sus) sau responsabilului federal cu protecția datelor și libertatea informației (BfDI, Graurheindorfer Str. 153, 53117 Bonn, bfdi.bund.de, 0228 997799-0).

8. Datele dvs. sunt transferate către o țară terță?

Nu transferăm datele dvs. cu caracter personal către terți din afara domeniului de aplicare al RGPD.

9. Sunteți obligat să puneți la dispoziție datele dvs.?

În principiu, trebuie să puneți la dispoziție numai date care sunt necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor BIBB.

10. În ce măsură au loc decizii automatizate individuale sau acțiuni pentru crearea de profiluri?

Nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru procese automatizate de prelucrare în vederea luării unei decizii.

Pentru întrebări, vă stau la dispoziției doamna Gilljohann (katharina.gilljohann@bibb.de; 0228 107 1058), domnul Fahr, responsabil cu protecția datelor (datenschutzbeauftragter@bibb.de; 0228 107 1713), precum și doamna Fischer-Peters, responsabil adjunct cu protecția datelor (fischer-peters@bibb.de, 0228 107 2237).