0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Iskustva u vezi s priznavanjem stručnih kvalifikacija u Njemačkoj

 

Dobar dan poštovane dame i gospodo, dragi sudionici,

Hvala vam puno što želite da se registrirate za sudjelovanje u našoj anketi za kvalificirane radnike i da nas podržite tako što ćete podijeliti svoja iskustva u vezi sa priznavanjem vaših stranih kvalifikacija u Njemačkoj! Na taj način doprinosite poboljšanju postupka priznavanja. 

Vaše kontakt podatke koristimo samo kako bismo vas pozvali da sudjelujete u dodatnoj detaljnoj anketi o vašim iskustvima s priznavanjem stručnih kvalifikacija.  Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno i anonimno i neće utjecati na vaš proces priznavanja. 

 

Pozadinske informacije:

Mi smo tim za „Praćenje priznavanja” pri Federalnom zavodu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (BIBB). Zaduženi smo za praćenje procedura priznavanja, kao i prethodno savjetovanje i naknadnu integraciju na tržište rada. Istražujemo na kojim mjestima bi poboljšanja bila od pomoći i koristi. Trenutno provodimo anketu kvalificiranih radnika sa stranim stručnim kvalifikacijama.

Potrebni ste nam iz sljedećih razloga: Svoje stručne kvalifikacije stekli ste u inostranstvu. Zainteresirani ste za priznavanje stručnih kvalifikacija u Njemačkoj, već ste podnijeli zahtjev za priznavanje ili su vam već priznate. Prekinuli ste proces priznavanja ili vaše stručne kvalifikacije nisu priznate.

Vaša perspektiva je važna! Nije bitno da li se radi o pozitivnom iskustvu ili o poteškoćama prilikom procesa priznavanja stručnih kvalifikacija: Zanimaju nas sva vaša iskustva. Jer će vaša iskustva pomoći da se kvalificiranim radnicima sa stranim kvalifikacijama olakša priznavanje u Njemačkoj. Stoga podijelite sa nama svoja iskustva!

 

Vaša registracija za našu anketu za kvalificirane radnike je dobrovoljna! Registracija je vrlo jednostavna i ne traje duže od 5 minuta!

 

Šta se dešava nakon što se registriram za anketu za kvalificirane radnike?

Kontaktirat ćemo vas najkasnije 3 mjeseca nakon vaše registracije kako bismo sa vama dogovorili termin za detaljniju anketu. Anketa će trajati oko 30 minuta i može se odvijati u formi telefonskog, osobnog ili digitalnog intervjua ili online upitnika.

Prije anketiranja, detaljno ćemo vas informirati o konkretnoj proceduri i svrsi istraživanja i zatražiti vašu saglasnost za korištenje vaših podataka od strane BIBB-a. Svoje sudjelovanje i pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. 

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na: fachkraft-anerkennung@bibb.de

 

HVALA vam na podršci!

 

Ne postoje nikakve obaveze povezane s vašim podacima. Unesene podatke možete opozvati u bilo kojem trenutku. U tu svrhu napišite kratki dopis na: fachkraft-anerkennung@bibb.de


 

„Informacije o obradi podataka i izjava o zaštiti podataka“:

1. Ko je odgovoran za obradu podataka i ko je službenik za zaštitu podataka?

Federalni zavod za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (kontakt podaci: vidi podnožje) odgovoran je za obradu podataka.  Službenik za zaštitu podataka BIBB-a je g. Bernd Fahr (Federalni zavod za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn; datenschutzbeauftragter@bibb.de; 0228 107 1713).

2. Koje vaše osobne podatke imamo, odakle potiču i šta se dešava sa njima?

Vaši osobni podaci se prikupljaju direktno od vas prilikom uspostavljanja kontakta.  Nemamo nikakve dodatne vaše osobne podatke koji prevazilaze ove okvire.

BIBB prikuplja vaše podatke u formi kratkog upitnika: Odgovore unosite u računar klikom na relevantne podatke i popunjavanjem slobodnih polja. Ovo uključuje vaše kontakt podatke (ime, broj telefona i/ili adresu e-pošte) kao i druge dobrovoljne informacije za priznavanje vaših kvalifikacija u Njemačkoj. 

Podaci se daju samo zaposlenicima BIBB-a koji su uključeni, kako bi vas mogli kontaktirati i pozvati na dodatnu detaljnu anketu. Zaposlenici se prema Vašim podacima odnose povjerljivo i rade u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka (Opća uredba o zaštiti podataka i Federalni zakon o zaštiti podataka). Vaši podaci se neće prosljeđivati trećim licima. Podatke će BIBB koristiti samo u istraživačke svrhe i bit će obrisani nakon što ispitivanje bude završeno.

3. U koje svrhe i po kojoj pravnoj osnovi se obrađuju podaci?

Federalni zavod za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (BIBB) ima zadatak da prati provedbu Zakona o priznavanju i na taj način osigurava kvalitetu postupaka priznavanja. Pritom je važno saznati od ljudi koji žele ili su već prošli kroz takav proces šta iz njihove perspektive dobro funkcionira i gdje su potrebna poboljšanja.

Stoga je cilj da se formira grupa kvalificiranih radnika sa osobama koje možemo detaljno intervjuisati u narednim mjesecima o njihovim iskustvima s priznavanjem kvalifikacija stečenih u inostranstvu. Kako bismo vas u tu svrhu mogli kontaktirati i pozvati na detaljnu anketu, potrebno nam je vaše ime, adresa e-pošte ili broj telefona a idealno bi bilo da dobijemo i više informacija o vašim stručnim kvalifikacijama i vašim koracima na putu do njihovog priznavanja. Vaši podaci se obrađuju kako bismo vas mogli kontaktirati u svrhu dodatnog ispitivanja o vašim iskustvima s priznavanjem vaših stranih kvalifikacija. Primarni pravni osnov za to je paragraf 3 Federalnog zakona o zaštiti podataka (BDSG).

Obrada podataka se odvija na osnovu vaše saglasnosti. Obradu svojih podataka možete opozvati u svakom trenutku. Zakonitost obrade na osnovu saglasnosti do opoziva ostaje nepromijenjena.

Prilikom obrade vaših osobnih podataka, poštujemo propise o zaštiti podataka, posebno one Opće uredbe o zaštiti podataka i Federalnog zakona o zaštiti podataka.

4. Koliko dugo se čuvaju vaši podaci?

Vaše osobne podatke ćemo obrisati čim više ne budu potrebni za gore navedene svrhe. Brisanje osiguravamo redovnim provjerama baza podataka na osnovu obavezujućeg koncepta brisanja.

5. Ko dobija vaše podatke?

Pristup osobnim podacima imaju samo zaposlenici tima za praćenje prepoznavanja BiBB-a.

6. Koja prava imate kao subjekt prikupljanja podataka?

Članovi 15 do 22 Opće uredbe o zaštiti podataka vam pod određenim uslovima daju pravo na

•       informiranje (član 15 Opće uredbe o zaštiti podataka),

•       ispravku (član 16 Opće uredbe o zaštiti podataka),

•       brisanje (član 17 Opće uredbe o zaštiti podataka),

•       ograničavanje obrade (član 18 Opće uredbe o zaštiti podataka),

•       prigovor (član 21 Opće uredbe o zaštiti podataka) kao i

•       mogućnost prenošenja (član 20 Opće uredbe o zaštiti podataka).

Obrada podataka odvija se isključivo na osnovu saglasnosti koju ste dali. Stoga se može opozvati u bilo kojem trenutku za budućnost. Zakonitost obrade na osnovu saglasnosti do opoziva ostaje nepromijenjena.

Da biste ostvarili gore navedena prava, obratite se službeniku za zaštitu podataka BIBB-a (g. Bernd Fahr, Federalni zavod za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn; datenschutzbeauftragter@bibb.de; 0228 107 1713).

7. Kome se možete žaliti?

Možete uložiti žalbu službeniku za zaštitu podataka BIBB-a (kontakt podaci: vidi iznad  tačku 1) ili Federalnom povjereniku za zaštitu podataka i slobodu informacija (BfDI, Graurheindorfer Str. 153, 53117 Bonn, bfdi.bund.de, 0228 997799-0).

8. Hoće li vaši podaci biti proslijeđeni trećoj zemlji?

Vaše osobne podatke ne prenosimo trećim stranama izvan djelokruga Opće uredbe o zaštiti podataka.

9. Da li ste u obavezi da date svoje podatke?

U principu, morate dati samo podatke koji su potrebni za pravilno ispunjavanje zadataka BIBB-a.

10. U kojoj mjeri se odvijaju automatizirane pojedinačne odluke ili mjere profiliranja?

Vaše osobne podatke ne koristimo za automatizirane procese obrade u svrhu donošenja odluke.

Ako imate bilo kakvih pitanja, na raspolaganju su vam gđa Gilljohann (katharina.gilljohann@bibb.de; 0228 107 1058), g. Fahr, službenik za zaštitu podataka (datenschutzbeauftragter@bibb.de; 0228 107 1713) kao i gđa Fischer-Peters, zamjenica službenika za zaštitu podataka (fischer-peters@bibb.de, 0228 107 2237).